Logo Ceny Fantázie
Cena Fantázie
Literárna súťaž o najlepšiu poviedku žánrov sci-fi, fantasy a horor
Partneri Fantázia Intel Brloh.sk eWooky Vydavateľstvo Artis Omnis Xbox 360 Kultúra.sme.sk Knižný veľtrh Bibliotéka Rádio Devín PCNews.sk Poštová banka

Štatút súťaže

Vyhlasovateľ súťaže:

Fantázia media, s. r. o.

P. Pázmaňa 3, 927 01 Šaľa

Web: www.cenafantazie.sk

E-mail: cenafantazie(zavináč)fantazia.sk

Mobil: 0905 238 895

Tel./fax: 031 / 773 4126

Charakteristika súťaže:

Cena Fantázie je slovenská literárna súťaž zameraná na poviedky fantastických žánrov (sci-fi, fantasy, horor). Do súťaže sa prijímajú texty spĺňajúce nasledujúce podmienky:

Text zaslaný do súťaže môže do ukončenia prvého kola daného ročníka súťaže vyradiť administrátor, hlavný porotca, prípadne trojpätinová väčšina poroty. O vyradení textu zo súťaže je autor včas informovaný.

Zasielanie súťažných textov:

Presné znenie v danom ročníku súťaže je zverejnené v propozíciách na stránke www.cenafantazie.sk alebo v aktuálnych tlačových správach daného ročníka. Zvyčajne súťažiaci autor musí do súťaže doručiť:

Administrácia a porota súťaže:

Hodnotenie poviedok:

Hodnotenie v súťaži je dvojkolové, v prvom kole boduje odborná porota všetky doručené poviedky, do druhého kola postupuje pätica textov s najväčším počtom bodov.

Vyhlásenie výsledkov:

Vyhlasovanie výsledkov Ceny Fantázie má dve fázy. Po uzavretí výsledkov prvého kola súťaže sú zverejnené finálové poviedky a mená ich autorov. Na zverejnenie slúži festival fantastiky v septembri daného roku v Bratislave, alebo iné miesto, ktoré organizátor určí.

Konečné výsledky súťaže a vyhlásenie víťaza Ceny Fantázie a výhercov pridružených ocenení sa každý rok uskutočňuje v rámci Medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave v rámci sprievodného programu v sobotu popoludní. Organizátor môže miesto vyhlásenia zmeniť.

Cena Fantázie a pridružené ocenenia:

Zverejnenie poviedok:

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na:

Súhlas platí v období od zaslania poviedky do 31. 8. nasledujúceho kalendárneho roka a je možné ho vypovedať po vzájomnej dohode oboch strán. Autori budú v dostatočnom predstihu o možnostiach zverejnenia textu oslovení. V prípade, že so zverejnením bude vznikať právo na odmenu, táto odmena v plnej výške náleží autorovi diela.

Záverečné ustanovenie:

Organizátor súťaže si ponecháva právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na www.cenafantazie.sk.