Logo Ceny Fantázie
Cena Fantázie
Literárna súťaž o najlepšiu poviedku žánrov sci-fi, fantasy a horor
Partneri Fantázia Intel Brloh.sk eWooky Vydavateľstvo Artis Omnis Xbox 360 Kultúra.sme.sk Knižný veľtrh Bibliotéka Rádio Devín PCNews.sk Poštová banka

Propozície

Akú poviedku môžem poslať?

Koľko poviedok môžem poslať?

Čo má byť v zaslanej obálke?

Kam mám zásielku poslať?

Je treba aj elektronická verzia poviedky?

Čo môžem vyhrať

Termíny

Uzávierka prijímania textov: 31.5.2012

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela na stránke www.kultura.sme.sk, na stránke www.fantazia.sk, uverejnením v knižnom zborníku alebo v e-bookoch vydavateľstva Fantázia. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Vyhlasovateľ si ponecháva právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na tejto stránke a na FB stránke súťaže.